درباره ما

در مدرسۀ متانت، با بهره گیری از مبانی تربیتی و آموزشی، طرح  منسجمی برای رشد همه‌جانبۀ دانش‌آموزان طراحی شده است. برای آشنایی بیشتر با طرح مدرسۀ متانت، با ما همراه باشید.

درباره ما

در مدرسۀ متانت، با بهره‌گیری از مبانی تربیتی و آموزشی، طرح جامع و منسجمی برای رشد همه‌جانبۀ دانش‌آموزان طراحی شده‌است. برای آشنایی بیشتر با طرح مدرسۀ متانت، با ما همراه باشید.

متانت، مدرسه‌ای برای زندگی

بی تردید آموزش و پرورش، عامل پیشرفت و کلید رشد و تعالی هر ملتی محسوب می‌شود و تمدن‌های بشری تنها از طریق تربیت انسانِ مطلوب خود بنا شده و تداوم می‌یابند. هر ملتی به ازای سرمایه‌گذاری در این مهم قادر است آینده‌ی بهتر و پر ثمرتری را برای خویش ترسیم کند. بنابراین اهمیت آموزش و پرورش به این دلیل است که نقش اساسی و بنیادین در شکل‌گیری تمدن و حفظ و بقای فرهنگ اصیل اسلامی و انتقال آن به نسل‌های آینده ایفا می‌کند. آموزش و پرورش ضمن اینکه بستر پرورش نواندیشی و نوآوری و زمینه‌ساز و موجد تغییرات و تحولات شگرف این عصر است، خود  از بازتاب تغییرات و نوآوری‌های صورت گرفته بی‌نصیب نمانده و از آن برای هر چه بالنده‌کردن خود سود جسته است. بر این اساس، پرورش انسان‌های اندیشه ورز و نوآور، رسالتی است که بر عهده‌ی نظام آموزش و پرورش کشور گذاشته شده است.

نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد و سیستم، از عوامل و عناصر انسانی، مالی، فضاهای آموزشی، تجهیزات و … تشکیل شده است. در این نظام، «مدرسه» به‌منزلۀ اصلی‌ترین پایگاه به شمار می‌آید و باید مبدأ نواندیشی و نوآوری باشد. مدرسه‌ی پویا، پیشرو و کارآمد، قلب کارِ آموزش و تربیت و مبدأ تغییرات و تحولات محسوب می‌شود. سلامت و امنیت مدرسه و همسویی اولیا و معلمان و مربیان در آن طبعاً شکوفایی استعدادها، پیشرفت تحصیلی و تربیت دانش‌آموزان را به همراه خواهد داشت. در طرح تربیتی و آموزشی مدرسه‌ی متانت سعی شده است با نیاز سنجی و هدف‌گذاری برای تمام ساحات و ابعاد وجودی انسان و از طریق برنامه‌ریزی راهبردی و بهره‌گیری از اساتید تربیتی و تشکیل جلسات متعدد، طرح منسجم و جامعی برای رشد و تعالی همه‌جانبه دانش‌آموزان تدوین کند.

Our Team

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Space to make your
greatest impact.

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

People Who Love Our Place

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.