پیش ثبت نام

اولین مرحله از فرآیند ثبت نام دبیرستان متانت نیک، ثبت نام اینترنتی می باشد. در صورت تمایل، فرم پیش ثبت نام اینترنتی را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

پیش ثبت نام

اولین مرحله از فرآیند ثبت‌نام مدرسۀ متانت نیک، ثبت‌نام اینترنتی می‌باشد. در صورت تمایل، فرم پیش ثبت نام اینترنتی را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

فرم پیش ثبت نام اینترنتی

اولیاء گرامی و دانش آموزان محترم
برای انجام پیش ثبت نام، فرم زیر را تکمیل کنید. لازم به ذکر است که تمامی بخش‌های فرم باید کامل شود.

Dedicated Desk

Grab any desk in the common area — 1 day/mo included. Bring your device, pick a seat, and get to work. Also includes:

affordable-pricing

People Who Love Our Place

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.